Akta Pengesahan Anak

Persyaratan

Persyaratan :


1.     Fc akta kelahiran anak

2.     Fc akta perkawinan, yang menerangkan terjadi peristiwa perkawinan  terjadi sebelum kelahiran anak

3.     KK orang tua

4.     KTP el orang tua